30.10.2023

Konsolidační balíček 2024 – DPH a daň z nemovitých věcí


Vážení,

dne 13. 10. 2023 schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení tzv. konsolidační balíček. Zákon bude novelizovat více než šest desítek zákonů. Nejvíce změn je v oblasti daní, a to hlavně daní z příjmů, DPH, daně z nemovitých věcí, spotřebních daní a daně z hazardních her.

S ohledem na rozsah nové úpravy není cílem tohoto příspěvku podat vyčerpávající přehled, ale upozornit Vás na největší změny. V tomto příspěvku přinášíme přehled změn v souvislosti s DPH a daní z nemovitých věcí, které by měly nabýt účinnosti od 1. 1. 2024.

Daň z přidané hodnoty

 • sazby daně – od 1. 1. 2024 budou pouze dvě sazby DPH, a to základní (21 %) a snížená sazba DPH (12 %), s touto změnou dojde i k úpravě příslušných příloh k zákonu o DPH (celá řada položek, které původně podléhaly první (15 %) či druhé snížené sazbě DPH (10 %), bude předmětem jedné snížené sazby);

 • zavádí se nulová sazba DPH na dodání knih (včetně elektronických) – bude se jednat o plnění s nárokem na odpočet DPH;

 • přeřazení služeb do jiné sazby DPH:
  • ze základní sazby (21 %) do snížené sazby DPH (12 %) – např. nepravidelná pozemní a vodní hromadná doprava osob;
  • ze snížené do základní sazby DPH (21 %) – např. sběr, přeprava, likvidace a zpracování komunálního odpadu, úklidové služby, kadeřnické služby, opravy obuvi a oděvů nebo letecká hromadná pravidelná doprava;

 • nápoje – dojde ke změnám u zdanění nápojů; snížené sazbě DPH bude podléhat pouze pitná voda a vybrané mléčné nápoje (ostatní alkoholické i nealkoholické nápoje tak budou podléhat základní sazbě DPH);

 • odpočet DPH u osobních automobilů – u osobního automobilu (dlouhodobý majetek, nikoliv zboží pro další prodej) bude stanoven limit na odpočet DPH ve výši 420 000 Kč (vč. technického zhodnocení).

Daň z nemovitých věcí

 • sazby daně – dojde ke zvýšení sazby daně (v průměru přibližně na 1,8násobek);

 • inflační koeficient – bude zaveden tzv. inflační koeficient a způsob jeho výpočtu;

 • další změny:
  • zavedení druhů pozemků a způsobu využití nemovité věci;
  • rozšíření situací, kdy je poplatníkem daně z nemovitých věcí uživatel;
  • bude zaveden pojem „skupiny pozemků“ a „skupiny staveb a jednotek“;
  • nově bude definována podlahová plocha zdanitelné jednotky;
  • nově bude upraven výpočet daně, a to pomocí tzv. výpočtových listů dle druhů;
  • novela podrobněji upravuje možnosti využití místního koeficientu.

S ohledem na probíhající legislativní proces nelze výše uvedené změny považovat za definitivní, a proto jej i nadále sledujeme. Pokud Vás k danému tématu zajímá více informací, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme!

Lenka Kolmanová                                           Michaela kozminská
kolmanova@edmutilitas.cz                              kozminska@edmutilitas.cz

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora, specialista na konsolidace Více